کنترل کیفیت برش لیزری

کنترل کیفیت برش لیزری: تضمین کننده‌ی دقت و ظرافت

در دنیای صنعت امروزی، دستیابی به قطعات نهایی با دقت و ظرافت بالا امری ضروری است. برش لیزری، به عنوان یک فناوری پیشرفته، نقشی کلیدی در تحقق این امر ایفا می‌کند. با این حال، حصول اطمینان از کیفیت نهایی برش‌های لیزری مستلزم اجرای دقیق فرآیند کنترل کیفیت است.

اهمیت کنترل کیفیت در برش لیزر

استاندارد بین‌المللی ISO 9013:2002 الزامات مربوط به برش لیزر و سایر روش‌های برش حرارتی را تعریف می‌کند. این استاندارد، مجموعه‌ای از پارامترهای کلیدی را برای سنجش و کنترل کیفیت برش لیزر فلزات معرفی می‌نماید. کنترل کیفیت در فرآیند برش لیزر، منافع متعددی را به همراه دارد، از جمله:

  • کاهش ضایعات: کنترل کیفیت دقیق به حداقل‌سازی ضایعات ناشی از برش‌های نامناسب کمک می‌کند و در نتیجه، صرفه‌جویی در هزینه‌های مواد اولیه را به دنبال دارد.
  • بهبود راندمان تولید: با اطمینان از ثبات و یکنواختی در کیفیت برش‌ها، کنترل کیفیت می‌تواند به افزایش راندمان تولید و کاهش زمان‌های توقف کار ناشی از بازنگاری قطعات معیوب منجر شود.
  • ارتقای کیفیت محصول: کنترل کیفیت تضمین کننده‌ی مطابقت قطعات نهایی با مشخصات و استانداردهای طراحی است. این امر به طور مستقیم بر کیفیت نهایی محصول نهایی و رضایت مشتری تأثیر می‌گذارد.
  • کاهش هزینه‌های کلی: با به حداقل رساندن ضایعات، بازنگاری و توقف‌های کاری، کنترل کیفیت در کاهش هزینه‌های کلی تولید نقش بسزایی ایفا می‌کند.

پارامترهای کلیدی کنترل کیفیت برش لیزر

استاندارد ISO 9013:2002 بر لزوم کنترل دقیق پارامترهای زیر در فرآیند برش لیزر تأکید دارد:

  • حوضچه مذاب: کنترل حوضچه مذاب، که استخر کوچکی از فلز مذاب در محل برش است، معمولاً از طریق بازرسی چشمی فلز بریده شده انجام می‌شود. این بازرسی، اطلاعات ارزشمندی در خصوص فوکوس پرتو لیزر و عملکرد اپتیک دستگاه برش لیزر در اختیار اپراتور قرار می‌دهد.
  • برش (شکاف): عمق و عرض برش (شکاف) ایجاد شده توسط لیزر، پارامتری است که با توجه به نوع ماده برش، تعیین می‌شود. برای هر ماده خاص، تلرانس خاصی برای برش تعریف شده است. بازرسی برش به ارزیابی میزان نفوذ پرتو لیزر به فلز و تطابق آن با تلرانس تعیین شده کمک می‌کند.
  • سوراخ: سوراخ‌های ایجاد شده در ابتدای برش، به دلیل اثر خورندگی لیزر بر روی فلز،  ایجاد می‌شوند. این عامل می‌تواند به طور قابل توجهی بر کیفیت برش تأثیر بگذارد. کنترل سوراخ نیز معمولاً از طریق بازرسی چشمی و توصیف کیفی آن صورت می‌پذیرد.
  • خطوط برش: کیفیت خطوط برش، تحت تأثیر سرعت برش در هر نقطه از مسیر برش قرار دارد. بازرسی خطوط برش  به اپراتور این امکان را می‌دهد تا در صورت لزوم، پارامترهای برش، از نظر توان و سرعت را تنظیم نماید.
  • زبری سطح: زبری سطح برش خورده، بر نیاز به انجام عملیات تکمیلی پس از برش، مانند پرداخت سطح، تأثیر می‌گذارد. میزان زبری سطح، با توجه به ضخامت ماده‌ی برش داده شده،  تعریف می‌شود.

نتیجه‌گیری

کنترل کیفیت برش لیزر، با ایجاد یک فرآیند سیستماتیک و دقیق برای پایش و ارزیابی پارامترهای کلیدی، نقشی حیاتی در تضمین کیفیت، دقت و ظرافت قطعات نهایی ایفا می‌کند. با اجرای این فرآیند می‌توان ضمن کاهش ضایعات و هزینه‌ها، به بهبود راندمان تولید و ارتقای سطح کیفی محصولات دست یافت.