ماشین برش لیزر دامنه ی کاربرد وسیعی در برش های ظریف و دقیق تا برش کاری های با توان بالا و ورق  های ضخیم دارد. باکمک آن می توان طیف وسیعی از مواد را برش کاری نمود مانند: فلزات، پلیمرها، چوب و حتی شیشه. مواردی که استفاده از ماشین لیزررا بعنوان یک روش مطلوب جهت برش مواد تبدیل نموده اختصاراً به شرح زیر است:

✅   برش لیزر یکی از سریع ترین فرایندهای برش به شمار می رود.

✅   نیازی به قالب و فیکسچرهای پیچیده وگران قیمت وجود ندارد و حذف هزینه های بالای ساخت و نگهداری قالب، موجب کاهشقیمت تمام شده می شود.

✅   به دلیل سرعت بالا، این فرایند بسیار ارزان بوده و امکان تولید در بازار رقابتی را فراهم می کند.

✅  چیدمان قطعه در شیت ورق بدون محدودیت بوده و تولید قطعات با حداقل ضایعات انجام می شود.

✅   لبه های برش مناسبی قابل دستیابی است و قطعات با کیفیت مطلوبی تولِید می شوند.

✅   بدلیل تمرکز بالای اشعه، منطقه ی تحت اثر حرارت (HAZ) بسیار کوچک است.

✅  با استفاده از ماشین های با توان بالا تولید انبوه قطعات نیز امکان پذیر است.

✅    بطور کامل با سیستم کنترل عددی و CNC کنترل می شود.

✅   تغییرات در فرم و ابعاد قطعه به صورت نرم افزاری قابل انجام است.

✅   تقریباً تمام مواد را می توان با این روش برش داد.